Isiklikud vahendid

Pressiteade ja 25.09.12. seminari kutse

Sihtasutus Meie Pärand kutsub arutlema Katariina kloostri käekäigu üle

SA Meie Pärand korraldab  25. septembril järjekordse seminari sarjast „Katariina kloostri minevik, olevik ja tulevik“. Seminarisarja eesmärk on teadvustada Tallinna vanalinnas asuva omanäolise kloostrikompleksi tähendust ja kohta nii Eesti kultuuriloos kui ka tänapäeva haridus- ja kultuurielus ning luua ühine visioon kompleksi arendamiseks.

Seminaril esineb väliskülalisena Ulrika Mebus Gotlandi muuseumist, kes räägib Visby Püha Nikolause kiriku ülesehitamisest kaasaegseks kultuurikeskuseks. Tiina Kala Tallinna Linnaarhiivist annab ülevaate uuringutest Tallinna dominiiklaste ajaloo vallas, Tüüne-Kristin Vaikla kõneleb ruumilistest võimalustest ja valikutest 21. saj Euroopa pühamutes, Heidi Rätsep tutvustab uue ja vana ühendamise kogemust Pirita birgitiinide kloostri näitel. Sõna saavad ka kunagise kloostrikompleksi tänased kasutajad, samuti tutvustatakse osalejatele kloostri 3D mudelit ning noore põlvkonna visioone kompleksi tulevikust.

Kell 12 Püha Katariina kirikus (Vene tn 12/14) algavast seminarist osavõtt on tasuta. Seminari toetajad on Nordic Hotel Forum ja Eesti Kultuurkapital.

SA Meie Pärand asutasid 2010. aasta detsembris MTÜ Miikaeli Ühendus, Eesti Muinsuskaitse Selts ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon eesmärgiga ärgitada elanikkonda panustama kultuuripärandi hoidmisse ja väärtustamisse, koondades selleks nii rahalisi vahendeid kui ka kodanikuinitsiatiivi,

nõustades üksikisikuid ja ühendusi kultuuripärandi säilitamise ja renoveerimise küsimustes ning vahendades analoogilist rahvusvahelist kogemust.

 

Lisainfo:

http://www.vhk.ee/muusikamaja/sa-meie-paerand-kutsub-osalema-seminaril-201ekatariina-kloostri-minevik-olevik-ja-tulevik201c-25.-septembril-puha-katariina-kirikus

http://www.vhk.ee/index_html/koostoeoepartnerid/meie-paerand

 

Pressiteate koostas Aive Sarapuu, aive@vhk.ee, tel 56660161

 

Tegevused dokumentidega