Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Põhikool

VHK Põhikool

 

Vene 15/Pühavaimu 8, 10123 Tallinn,
Juhataja: Alar Saar telefon: 6996141

õppealajuhataja (1.-4. klass): Katrin Kaurit, katrinkaurit@vhk.ee
õppealajuhataja (5.-9.klass): Riin Tergem

sekretär: pk-sekretar@vhk.ee


VHK Põhikool annab riiklikele standarditele vastava hariduse koos süvaõppega (inglise keel) ja lisaõppega (muusika, kunst, folkloor, võõrkeeled). Õppetöös kasutatakse üldtunnustatud metoodikaid, mis on kooli ainetöörühmade poolt heaks kiidetud. Vajaduse korral rakendatakse õppetöös individuaal- ja eriprogramme.


Vastuvõtt VHK põhikooli - vt Vanalinna Hariduskolleegiumi vastuvõtu kord

VHK Põhikooli kodukord - vt korrareeglid

VHK Põhikooli õppeplaan vt. TABEL

Hindamine põhikoolis - vt VHK hindamisjuhend

Koolivormist ja riietustraditsioonist VHK-s

 


Tegevused dokumentidega