Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Kunstimaja

VHK Kunstimaja Kunstikool


(In English)

Kunstimaja kuulub Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) koosseisu

ning asub Tallinna Vanalinnas.

Vene tn 13 asuvad puutöökoda, keraamika -ja

metallitöökoda. Sepikoda asub Vene 22 hoovis

Okasroosikese lossis  Vene 28 3. korrusel toimuvad kunsti- ja käsitöötunnid.

Juhataja: Anu Johanson; janu@vhk.ee

Telefon: 56660150
Õpetajate kontaktid


VHK Kunstimaja "katuse" all toimub õpe mitmel erineval viisil:

  • VHK Põhikooli õpilaste kunsti- ja käsitöö tunnid üldhariduse programmi järgselt (I–IX kl);
  • kunsti süvaõpe VHK KM Kunstikoolis (5 aastane õppeprogramm riikliku huvialakooli õppeprogrammi alusel)
  • kunsti ja käsitöö huviringid ning ateljeed kõigile soovijaile mudilastest täiskasvanuteni;
  • lühiajalised kursused käsitlemaks intensiivsemalt mõnd materjali, tehnikat või teemat.

Kunstimaja õpetajad  on oma ala professionaalid,   kunstniku või kunsti ja/või käsitöö õpetaja ettevalmistusega.

Traditsiooniks on suviste kunstilaagrite korraldamine, omaloomingu konkursid, jõulumüügid ja mailaada töötoad, kus õpilased koos lastevanematega valmistavad esemeid müügiks, mille tulu läheb kooli elu parandamiseks.

Kunstimaja töö üheks oluliseks väljundiks on õppeaasta jooksul korraldatavad näitused õpilaste töödest;  osaletakse näitustel ja konkurssidel ka väljaspool oma maja piire.


VHK Kunstimaja KUNSTIKOOL

Tutvustav video.

Kunstikooli õppeprogrammi jooksul antakse kunstialane baasharidus  (maalimine, joonistamine, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu), millega luuakse eeldused õpilastele jätkata kunstiõpet kõrghariduse omandamiseks.

Eelkunstikooli õppekava on suunatud põhikooli keskastme õpilastele alates 5. klassist. Õppe kestvus on 3 aastat, nädala tundide maht 6 tundi. Õppeained on üldkunst, vormiõpetus ja kunstilugu.

Kunstikooli õppekava on suunatud põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi õpilastele alates 8.klassist. Õppe kestvus on 5 aastat.

  • vanem aste 3 õppeaastat, 10-12.klass, nädala tundide maht 8-10 tundi. ( joonistamine, maalimine, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu, graafika, disain, graafiline disain,  arhitektuur)

Kunstikooli vilistlased.

Huvialaringid VHK Kunstimajas 2023-2024 õ. a

Registreerimine ringidesse toimub alates 2.sept. Stuudiumi keskkonna kaudu

info huvialaringide kohta.

Huviringide õppemaksud VHK HUVIKOOLIDE õppemaksud ja lepingute sõlmimine.

Tegevused dokumentidega