Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Koostööpartnerid Meie Pärand 2011 TEGEVUS

2011 TEGEVUS


SIHTASUTUSE MEIE PÄRAND ESIMESE TEGEVUSAASTA KOKUVÕTE (2011)

  • 13. detsember 2010

HEATEGEVUSKONTSERT JA SIHTASUTUSE MEIE PÄRAND ASUTAMINE

Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) korraldas 13. detsembril 2010.a. Lauluväljaku klaassaalis heategevuskontserdi MEIE PÄRAND, mille tulu annetati loodavasse fondi.
Heategevuslikul kontserdil esinesid VHK õpilased, õpetajad, lapsevanemad, vilistlased ja sõbrad: Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor, Tõnis Mägi, Riho Sibul, õde-vennad Johansonid, Linnateatri ansambel, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, Ühe Õhtu Kvartett, VHK gümnaasiumi kammerkoor, vilistlaste Segakoor HUIK!, VHK õpetajate ja lapsevanemate kammerorkester Mikk Üleoja juhatusel, muusikakooli viiuliansambel, kitarriansambel jt.
Toimus ka rõdukohvik ja inglite teemaline kingituste müük. Kontserdist toimus ka videoülekanne interneti vahendusel. Sündmust kajastasid kõik peamised meediakanalid ja lehed.
13. detsembril kirjutati Tallinna Lauluväljaku klaassaalis toimunud heategevuskontserdil alla sihtasutuse Meie Pärand asutamisleping.

Sihtasutuse asutajateks on Eesti Muinsuskaitse Selts ja  MTÜ Miikaeli Ühendus.

 

Sihtasutuse Meie Pärand nõukogu koosseis: Marika Valk, Jaan Tamm ja Kersti Nigesen.


Fondi mõtte ühe algataja, Vanalinna Hariduskolleegiumi direktori Kersti Nigeseni sõnul on tegu usaldusfondiga, millega soovitakse anda oma panus, et meie ajaloolised hooned ei seisaks tühjalt ega laguneks, vaid oleksid täidetud tegevusega, mis sobib ajaloolisesse konteksti ja seob kasvavaid põlvkondi eelmistega, tänu kellele me oma unikaalse vanalinna üle uhked võime olla. Fond võimaldab inimestel ja ühendustel koguda vahendeid, et teha korda meie kultuuripärandisse kuuluvaid hooneid ja anda neile ajaloolisesse konteksti sobiv funktsioon. Fondi esimeseks projektiks on aidata linnal korda teha Uus tn 19 asuv hoone, mida tuntakse Okasroosikese lossi nime all.
Vanalinna Hariduskolleegiumi korraldatud heategevuskontserdiga koguti fondi esimesed 55000 krooni.

  • Jaanuar 2011

MAAILMAPÄRANDI SILD (SILTA MAAILMANPERINTÖÖN)

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura


(20.-22.01.2011 Rauma ja Suomenlinna)
20.01. VHK (Kersti Nigesen, Anu Nigesen ja Aive Sarapuu) ja Tallinna Haridusameti delegatsioon kohtus Helsingis  Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura (Soome kultuuripärandikasvatuse seltsi) juhataja Heljä Järnefeldiga, kes tutvustas Seltsi tegevust Soomes. Reisi sihiks oli tutvuda UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud paikadega Soomes (Rauma vanalinn, Suomenlinna kindlustused, Sammallahdemäki pronksiaegne matmiskoht).
21.01. tutvuti Rauma koolidega (Rauman normaalikoulu ja Pyynpään koulu) ja maailmapärandi õpetamisega koolides. Külastati Rauma muuseumi, raekoda, restaureerimiskeskust. Tutvustati Rauma lähedal asuvat UNESCO maailmapärandi hulka arvatud Sammallahden mäge
2.01. tutvuti Suomenlinna muuseumite ja koolituskeskusega. Külaskäiku võõrustasid  Kauko Kyynäräinen ja Kirsti Merta, külaskäik toimus Soome haridusministeeriumi (oppetushallitus) projekti raames.


  • Aprill 2011

VHK pöördumine linnavalitsuse poole küsimusega, kas VHK huvikoolid tuleks sulgeda või mida tuleks kujunenud olukorras ette võtta.
VHK lapsevanemate ja hoolekogu pöördumine Okasroosikese lossi pärast Tallinna Linnavalitsuse poole
VHK Muusikakooli juhataja pöördumine Eesti Muusikanõukogu poole  Okasroosikese lossist väljatõstmise otsuse tõttu
VHK õpilasfoorumi allkirjade kogumine Tallinna linnavalitsusele saadetavale kirjale, kohtumine haridusameti juhtidega.

Fond Meie Pärand korraldas ümarlaua, otsimaks ametkonnaüleseid lahendusi kultuuri- ja õppeasutuste paiknemisele, nii et säiliks vanalinna identiteet kultuuri- ja hariduskeskusena ning ajalooliselt väljakujunenud koolihooned saaksid väärika sisu. Osalesid kultuuri- ja haridusministeeriumide ning ametkondade juhid, Eesti Muusikanõukogu juhatus, TMK direktor, Vanalinna Seltsi juhatus ja VHK esindajad.
Ümarlaual osalejad saatsid pöördumise Tallinna linnapeale:
osalenud ja kirjale alla kirjutanud organisatsioonid ja asutused avaldavad soovi konstruktiivselt koos töötada Tallinna Vanalinna kultuuri- ja haridusasutuste arengule kaasaaitamise nimel. Vanalinna kultuuri- ja hariduselu tuleks käsitleda ühtse tervikuna, mitte lahendada ühe kooli probleeme teiste koolide arvelt, leidsid ümarlaual osalenud.
Teeme ettepaneku moodustada käesolevale kirjale allakirjutanud organisatsioonide ja Tallinna linna ühiskomisjon Tallinna vanalinna kultuuri- ja hariduselu tuleviku kavandamiseks järgneva viie aasta jooksul. Sellel ajal vabanevad ka mitmed riigile kuuluvad ja antud tegevusteks sobivad hooned Tallinna linnas.
Tahame rõhutada, et kiirustades tehtud otsused ei lahenda ühtegi probleemi. Siin on vaja aega võtta arutamiseks, et saada parim lahendus nii riigile kui Tallinna linnale, kus kõige enam võidavad lapsed ja Eesti haridus ning kultuur.

ümarlaud ja kiri kinnapeale //www.vanalinnaselts.ee


Muinsuskaitsekuu avamisel Jaani kirikus (18.aprillil) esines Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor

 

  • Mai 2011

KESKAJAPÄEV

Kevad-talvel toimus ettevalmistusperiood ja 31. mail viidi läbi  VII klasside õpilaste keskajapäev, teemaks Toompea ja all-linna koolitüli 14-15. sajandil. Elamuspäev toimus koostöös Linnamuuseumiga. Tegevused toimusid Püha Katariina kirikus, dominiiklaste kloostri hoovis, kooli hoovis ja Kiek in de Kökis. Tutvustati keskaegse kloostri elu, linna kaitset, söögikombeid, kirjakunsti, savitööd, paela punumist, sõrmuste tegemist, sepatööd, keskaegset muusikat ja palju muud. Päeva toetas rahaliselt Tallinna Haridusamet.

Picture 132.jpg

galerii.vhk.ee

 

  • Juuni 2011

VANALINNAPÄEVAD

VHK õpilased ja õpetajad osalesid vanalinnapäevade sündmustel, VHK kultuuriprogrammis oli 20 sündmust.

  • Juuli 2011

LAULUPIDU on 2003.-st aastast UNESCO kultuuripärandi nimekirjas.
VHKst osales peol kõige rohkem lauljaid. 35000 laulupeolisest oli 440 lauljat, orkestranti ja tantsijat VHK-st, kokku 12 kollektiivi.
galerii.vhk.ee

 

  • August 2011


Saksa sõjahaudade korrastamise laager.
Augustikuus viibis Vanalinna Hariduskolleegiumis kaks nädalat rahvusvaheline noortelaager, mille organiseeris ja korraldas Saksamaa Sõjahaudade Komisjon.
Töölaagris osalejad olid peamiselt noored sakslased, kuid osalejaid leidus ka teistest Euroopa riikidest. Kahenädalane töö- ja puhkelaager oli sisustatud erinevate Saksamaaga seotud sõjahaudade ja memoriaalide korrastamise ning taastamisega. Suurem osa tööajast veedeti Maarjamäe sõjaväekalmistul, kuid korrastustöid tehti ka Sinimägedes ning teistes sakslastega lähedalt seotud lahingupaikades. Kuna üritus oli lähedalt seotud kultuuripärandi väärtustamisega, oli saksa noortele ülioluline veeta tööst vaba aeg haridus-kultuurilises õhkkonnas ning seda VHK neile ka pakkus. Lisaks korraldati kooli abiga mitmeid hariduslikke seminare, mis kokkuvõttes aitasid noortel luua terviklikumat pilti Eestit ja Saksamaad ühendava kultuuripärandi osas.

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon esitab peakontorile näitena Eesti maailmapärandi, kestliku arengu ja kogukonna seotusest Vanalinna Hariduskolleegiumi tegevuse.

  • September 2011

TOOMKOOLI AVAMINE

VHK  allüksusena avatakse Toomkooli I klass


  • Sügis, talv 2011

Osalemine vanalinna arengukava töörühmades

--------------
Meie Pärandi algatusrühm: Marika Valk, Jaan Tamm, Kersti Nigesen, Kristel Üksküla, Aive Sarapuu, Tiina Veismann, Anu Nigesen, Anu Kivilo, Oliver Orro, Margit Siim, Jüri Kuuskemaa jt
--------------
Aastal  2011 tehtud ettepanekud, mida ei jõudnud veel teostada:

•    Valikaine väljatöötamine õppekavasse „Tallinna keskaja kursus“. Läbiv tegevus  ja ainetevaheline integratsioon. Õppekava 2-3 aastaks (35h + praktika jne).
•    VHK peamaja Vene 22  ajalugu tuleks avalikult eksponeerida, sildid, ajalugu tutvustavad materjalid.
•    Luua Meie Pärandi kõrvale Meie Pärandi Toetusklubi. Tööorganiteks juhatus ja toetusklubi.
•    Koostöö Vanalinna Seltsiga. Pikaajaline vanalinna arengukava
•    Vaja oleks kirjutada kultuuripärandi alasest haridusest.

2011. aasta lõpul tehtud ettepanekud ja tegevuskava 2012. aastaks:

•    Katariina kiriku tuleviku arutelu, kaalumisel ka konverents vanalinnapäevade ajal.
Arhitektuur, hoone perspektiivid, muude maade kogemus, dominiiklaste osa hariduse kujundamisel

Picture 048.jpg

•    Okasroosikese lossi tuleviku arutelu, fondi kogutud raha üleandmine linnale, kohtumine kesklinna valitsusega.
•    Keskaja õppekava arendamine VHK põhikoolis (ainete integratsioon- kunst, käsitöö, muusika, ajalugu, kirjandus jt), keskaja õppepäeva korraldamine juunis.
•    Vanalinna Muusikamaja on 25 aastat olnud VHK kasutuses,  remondivajaduse teadvustamine. Kaaluda ka kodanikuinitsiatiivi ja rahade kogumist.
------------

koostas Aive Sarapuu aive@vhk.ee

Tegevused dokumentidega