Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Alusdokumendid Õpilaspilet

Õpilaspilet

Tulenevalt haridus- ja teadusministri 13.august 2010. a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”, haridus- ja teadusministri 19.august 2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 22.juuni 2011 määruse nr 96 „Vanalinna Hariduskolleegiumi põhimäärus“ § 25

  1. Õpilaspilet  on Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilase isikut ja õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel.
  2. Õpilaspiletile on kantud järgmised andmed: kooli nimi, õpilase ees-ja perekonnanimi, õpilase isikukood ja õpilase foto.
  3. Õpilaspiletil olev foto saadetakse õpilaspileti esmakordsel taotlemisel koolile digitaalselt e-mailile opilaspilet@vhk.ee. Pilt peab olema jpg formaadis, suurusega alla 1MB, külgede suhe 4:5 (dokumendifoto). Failinimeks: õpilase isikukood.jpg. E-mailis märkida õpilase ees- ja perekonnanimi ja klassinumber. Duplikaadi taotlemisel pole pilti tarvis koolile saata, pildi saatmine toimub läbi tellimiskeskkonna (v.t punkt 5)
  4. Esmane õpilaspilet on õpilasele tasuta.
  5. Rikutud, hävinud, kadunud või varastatud õpilaspileti korral esitab lapsevanem tellimuse e-keskkonna https://pilet.idnetwork.eu kaudu.
  6. Koolist lahkumise korral kaotab Vanalinna Hariduskolleegiumi poolt väljastatud õpilaspilet kehtivuse.
  7. Vanalinna Hariduskolleegiumis väljastatud õpilaspilet avab koolihoonete välisuksi, registreeritakse koolilõunat, kehtib Tallinnas ühistranspordis tasuta piletina ning asendab koolis raamatukogu lugejakaarti.
Tegevused dokumentidega