Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Alusdokumendid Laste ja alaealiste noorte kaitse Vanalinna Hariduskolleegiumis

Laste ja alaealiste noorte kaitse Vanalinna Hariduskolleegiumis

Vanalinna Hariduskolleegiumis on lapse turvalisus ja heaolu alati esikohal. Oma töös oleme pühendunud laste kaitsmisele väärkohtlemise ja hooletussejätmise eest ning vastame muredele kiiresti ja asjakohaselt.

Kõigil töötajatel on kohustus teatada viivitamata mis tahes lastekaitsega seotud kahtluse, mure, ilmingu või juhtumi korral.

Kõik lastekaitse juhtumitega seotud kaebused tuleb edastada VHKs laste- ja noortekaitse eest vastutavale VHK terviseteenistuse juhatajale: Kristel Ükskülale, kristel@vhk.ee

Kõikidega lastekaitse juhtumitega tegeletakse professionaalselt ning konfidentsiaalsuse printsiipi järgides.

VHK teeb koostööd teiste asutustega ja ametitega, kes tegelevad lastekaitsega.

Vajadusel võib pöörduda ka Politsei ja Piirivalveameti poole: Pärnu mnt 139, Tallinn 15060, telefon 6123300 või Tallinna Kesklinnavalitsuse lastekaitse vanemspetsialisti poole: Kaisa Tiits 6457843 Kaisa.tiits@tallinnlv.ee

Tegevused dokumentidega