Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2021/2022 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Tutvusuuringud korraldab Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus VHK Põhikoolile, Kohila Mõiskoolile, Toomkoolile, Püha Miikaeli Koolile.

Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

Tutvusuuring 1. klassi õpilastele 2020-2021 õppeaastaks on lõppenud.

Täname kõiki lapsi ja vanemaid, kes osalesid Vanalinna Hariduskolleegiumi, Kohila Mõiskooli, Toomkooli ja Püha Miikaeli Kooli ühisel tutvusuuringul. Palume teilt kannatlikku meelt vastuste ootamisel, kuna mitmesaja lapse tulemuste analüüsimine ja erinevate koolide-klasside komplekteerimine on väga ajamahukas. Saadame osalejatele 22. veeburaril meilile lingi, mille kaudu on võimalik tulemustega tutvuda.

Lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

 

VHK Muusikakooli tutvusuuring 1. klassi õpilastele 2020-2021 õppeaastaks on lõppenud.

Infot muusikakooli tutvusuuringu kohta leiate alljärgnevalt lingilt.

http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

Lisainfo tanvel@vhk.ee

********************************************************

Vanalinna Hariduskolleegiumi vastuvõtu kord 1.klassi

********************************************************

Koolide tutvustus

Tegevused dokumentidega