Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Tutvustus Ajalugu Vene 22 ajaloost

Vene 22 ajaloost

Tähtsamad daatumid Vene 22 hoone ajaloos

TALLINN, VENE 22 AJALOO DAATUMID


Ajaloomälestis, reg.nr. 1247, 21.06.1995. Mälestise nimi:

Tallinna Kreiskooli (1832-87) ja Tallinna Linnakooli (1917.a.-ni) hoone.

1280 - esmakordne mainimine

Gutwalla Ruma (Munga ja Vene t. nurgal) ja Dünamünde, hiljem Padise (Vene 22) tsistertslaste kloostrihoovide esmane hoonestamine

1376 - puit- ja kivihoonete püstitamine

1498 - uute ehitiste rajamine kloostrile täiendavate sissetulekute saamiseks

1524 - reformatsioonijärgselt lähevad

 1. Gutwalla Ruma (Munga ja Vene t. nurgal) kloostrihoovi hooned eravaldusesse, järgnevalt edasipantimisele

  1530.a. kuulub kinnistu Tallinna Raele ja kannab Kolga hoovi (samuti ka ,,rae hoovi" või ,,pika hoovi") nimetust

  1680-ndatest on hoone eravalduses

 2. Dünamünde, hiljem Padise kloostrihoovi hooned (koos õuel olevate kiviaitade ja talliga) eravaldusesse

  1535 - 1554 omanikuks raehärra Thomas Vegesack ja tema pärijad

  1558 hinnatakse maja märkimisväärselt kõrge väärtusega (11 000 marka), mis viitab kinnistul kapitaalsete hoonete olemasolule

  1554 - 1747 muutuva omanikeringiga elu- ja majandushoonetega kinnistu

  1747 hoonete ja kinnistu omanikuks saab kaupmees Wilhelm Oom

  1800 alustab hoones tööd triviaalkool, 1805 muudetakse see kreiskooliks

1807 - kunagiste kloostrihoovide kinnistud liidetakse, omanikuks - Adolph Oom

1832, 23.aug. - Oom'idest viimane, Antoinette Hedwig Henriette von Wistinghausen loovutab kinnistu kroonule saksa kreiskooli jaoks. 1833 algab hoones õppetöö

1872 ja 1876 - hoonete ümber- ja juurdeehitamine

1887 - 1917 - Tallinna Linnakool

1920 - 1941 - Tallinna Õpetajate Seminar ja Pedagoogikum

1928 - fassaadi ümberehitamine pseudoklassitsistlikus stiilis, hoone siseremont

1945 - 1951 - Eesti NSV Riiklik Merelaevandus

1951 - 1988 - NSVL Raudteevalitsuse, hiljem Tallinna 11. Mittetäielik Keskkool

1988 - 1992 - Tallinna 13. Õhtukeskkool

1992 -            Vanalinna Hariduskolleegium
Tegevused dokumentidega