Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Tutvustus VHK arvudes

VHK arvudes

Õppeaastal  2008/09

õpib VHK Põhikoolis 544 õpilast

Klassiti jaguneb see:

Klass p t a
1 25
24
12
2 24
30
13
3 27
28

4 27
29

5 27
32

6 28
29

7 32
34

8 30
34

9 28
31

VHK Gümnaasiumis õpib 302 õpilast

Klassiti:

Klass
H
K R E
10 34
32
35
11 32 36 29 8
12 36 36 24

VHK Muusikakoolis õpib 314 õpilast.

VHK-s töötab kokku xxx inimest, nendest õpetajaid on xxx.

 

Tegevused dokumentidega