Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Juhtimise struktuur Tervisenõukogu

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu liikmed

Kersti Nigesen (direktor)
Kristel Üksküla (direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal)
Alar Saar (põhikooli juhataja)
Josemaria Camean Ariza (gümnaasiumi juhataja)
Riin Tergem (põhikooli õppealajuhataja)
Tuuli Koitjärv (algkooli õppealajuhataja)
Aime Estonius (VHK väikeklasside juhataja)
Piret Arro (psühholoog)
Elisabeth Vardja (psühholoog)
Kulla Mänd (psühholoog) 
Katrin Alling (õpiabi õpetaja)
Ülvi Sorga (logopeed-eripedagoog)
Kaja Ölluk (logopeed-eripedagoog)
Ane Metsamaa (õpiabi õpetaja)

Tegevused dokumentidega