Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Juhtimise struktuur Õppenõukogu

Õppenõukogu

Kooli õppenõukogu on kooli pedagoogidest koosnev organ, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppetöö ja kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Kolm korda aastas toimub suur VHK õppenõukogu, mille juhiks on Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor. Eraldi toimuvad põhikooli, gümnaasiumi ning muusikakooli õppenõukogud, mille juhtideks on vastavate koolide juhid.


Õppenõukogu koosolekud 17/18 õppeaastal:

25.01.18 põhikool

6.06.18 põhikool

13.06.18 gümnaasium

18.06.18 VHK

30.08.18 gümnaasium

30.08.18 põhikool

Tegevused dokumentidega