Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised Mihklipäevast mihklipäevani

Mihklipäevast mihklipäevani

Head koolikogukonna liikmed!

Mihklipäeval, kooli sünnipäeval, on meil tavaks olnud tagasi vaadata, et rõõmustada selle üle, kui palju on koos jõutud ära teha ja kui palju on meie ümber hea tahtega inimesi.

Eesti hariduselus pole praegu paraku just kõige rahulikum aeg. Möödunud kevadtalvel auditeeris riigikontroll koole, kus hariduse mitmekesistamiseks ja laste arengu paremaks toetamiseks on leitud erinevaid vorme kaasata lapsevanemate initsiatiivi ning üldharidus on integreeritud huviharidusega. Küsimärgi alla on pandud koolide tegevuse vastavus tasuta põhihariduse nõudele, kuid sootuks tähelepanuta on seejuures jäetud laste huvid ja vanemate õigus otsustada oma laste hariduse üle (põhiseaduse § 37 lõige 3).

Ometi näitab VHK ja Miikaeli Ühenduse kogemus, et üld- ja huvihariduse lõimimine annab lastele mitmekülgsemad arenguvõimalused, samas on koolil võimalik laste käekäiku terviklikult jälgida, raskuste puhul aga saab solidaarsuspõhimõtte alusel toimiv vanemate kogukond üksteist toetada.

Nii otsustasid sel õppeaastal 121 lapse vanemad toetada ka kellegi teise õpinguid, makstes kõrgemat õppemaksu. Samuti on mitukümmend inimest, kes annetavad järjepidevalt Õpilaste Abistamise Fondi (aasta jooksul kokku 2777 eurot, millest oleme maksnud stipendiume majanduslikes raskustes noortele, toetanud andekate laste huviharidust), fondi „Pime laps VHK-s“ ja raamatukogu täiendamiseks.

Eelmisel aastal algatas kooli hoolekogu mõtte teha korda põhikooli hoov, et lastel tekiks võimalus vahetunde värskes õhus veeta. Üleskutse annetada hoovi rekonstrueerimistöödeks leidis vanemate hulgas niivõrd positiivse vastukaja, et Mailaadal saime korrastatud ja sillutatud hoovi uue tegevuspaigana juba kasutusele võtta ja sisustada sinna toreda vabaõhulava. Praegu on põhikooli hoovi fondis piisavalt vahendeid, et veel sel sügisel korrastustööd lõpule viia, paigaldada korvpallirõngas ja muretseda õuesõppeklassi mööbel.

Suvel leidis aset totaalne muutumine Püha Miikaeli Kooli majas Vene tn 31 – räämas kangialuse asemel on nüüd elegantne söögisaal, esimese korruse koridorist on klaasvaheseinte abiga kujunenud esinduslik fuajee, majal on kaunid välisuksed ja väravad. Renoveerimistööd said teoks tänu paljude nii VHK kui PMK lapsevanemate annetustele ja vabatahtlikule tööle, aga toetasid ka Renovabise fond, Pühima Vere Ordu ja Citadele pank.

Traditsiooniliste heategevuslike laatadega kogusime üle  27 000 euro põhikooli õue renoveerimise lõpetamiseks, huvikoolide õppetingimuste parandamiseks ja laste huvitegevuste toetuseks. Tänu lahketele annetajatele on saanud kooli kabel väärikad pingid ja paaril muusikaklassil on peatselt lootust muutuda helikindlaks.

Võime uhked olla, et meil on nii palju vanemaid, kes peavad loomulikuks panustada kooliellu vabatahtliku töö või annetusega. Nii kasvatame ka lastes arusaama, et väga palju on võimalik endal ära teha kodanikualgatuse korras, selle asemel, et oodata abi linnalt või riigilt.

Seda, et on üha rohkem lapsevanemaid, kes soovivad oma lapse hariduses kaasa rääkida, näitab ka tõik, et viimase nelja aasta jooksul on Eesti eri paigus asutatud 15 erakooli, neist kuus kristlikku kooli. Hea meel on, et kristlikud koolid on võitnud lapsevanemate usalduse ning teevad omavahel tihedat ja sõbralikku koostööd, mis eriti kujukalt väljendus kevadisel Maarja-laulude festivalil ja sügisesel palverännakul Toompealt Piritale. Loodame, et seadusandjatel jätkub tarkust näha väikeste kogukonnakoolide olulist rolli Eesti haridusmaastiku rikastamisel ja vanemate valikuvabaduse tagamisel.

2015. aasta läheb ajalikku Maarjamaa 800 teema-aastana ja meiegi oleme püüdnud seda jõudumööda tähistada – VHK koorid tegid kaasa Maarjamaa vespri ettekannetes, gümnaasiumi kammerkoori kanda oli muusikaline pool Maarjamaa Maarjale taaspühitsemise pidulikul missal, sellele teemale olid pühendatud ka juba mitmendat aastat teistelegi koolidele avatud omaloomingukonkurss ja emadepäeva kontsert.

Meie lapsed jõuavad igapäevase koolitöö kõrval hämmastavalt paljudes valdkondades tegutseda: häid tulemusi on saavutatud spordis (korvpall ja sulgpall, teatejooks ja sõudmine, karate ja suusatamine; ka aasta parasportlase tiitli omanik käib meie koolis!); muusikas (hulk väärikaid kohti rahvusvahelistelt konkurssidelt, Eesti tasemel ära märgitud noored heliloojad, instrumentalistid ja muud muusikud); kunstis ja  etlemises; meie õpilastele kuulub ka vabariikliku emakeeleolümpiaadi võit ja isegi Eesti meistri tiitel ristsõnade lahendamises. Lisaks kontserdid ja etendused, näitused ja filmiõhtud, laulufestival ja jõulumüsteerium, õppekäigud ja õuesõppepäevad, lavakavad ja vabalavad… Pole ime, et oleme kevadeks kõik päris väsinud! J

Suur tänu lastele, noortele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, peredele, toetajatele ja annetajatele; aga ka hoolekogu liikmetele, kes on kooli juhtkonnale kõigis ettevõtmistes olnud suureks toeks ja abiks.

Tänu ka meie koostööpartneritele:

Avatud Eesti Fond, Citadele Banka, Denveri Rotary klubi, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kooriühing, Eesti Kultuurkapital, Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kesäpääskyd RY, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, Poola Suursaatkond, Prantsuse Suursaatkond, Pühima Vere Ordu, fond Renovabis, Rooma-Katoliku Kirik Eestis, sotsiaalkindlustusamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Lastehaigla, Tallinna Linnavalitsus, AS Tallinna Teed, Theatrum jpt.

Ilusat mihklipäeva soovides

Tiina Veismann

Miikaeli Ühenduse tegevdirektor

 

Tegevused dokumentidega