Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised Ettevalmistus uueks õppeaastaks

Ettevalmistus uueks õppeaastaks

Augustikuu tööplaan ja aktuste ajad:

Ettevalmistus uueks õppeaastaks – augustikuu tööplaan


Kuupäev

Aeg

Tegevus

E 15. august

12.00

14.00


Consilium

Ainesektsiooni juhatajate koosolek

T 16. august


10.00


15.00

Consiliumi ja ainesektsiooni juhatajate ühine hindamisjuhendi arutelu

Lastevanemate koolituse kava arutelu

K 17. august

12.00

15.00-19.00

12.00 Consilium – Studiumide kava arutelu

I T klassi lastevanemate koolitus Muusikamajas

N 18. august

9.15

15.00-19.00

Consilium

I P klassi lastevanemate koolitus Muusikamajas

R 19. augustE 22. august

10.30 – 16.00

Suveseminar Muusikamajas


T 23. august

10.00

14.00

Ainesektsioonide koosolekud

Klassijuhatajate tööplaanide koosolekud

K 24. august

10.00

12.00

14.30


Põhikooli ja gümnaasiumi ühine õppenõukogu

Loeng akadeemilisest riietusest

Ainesektsioonide juhatajate koosolek – aine tööplaanide esitamine

N 25. august

11.00-18.00

16.0018.00

21.00

Koolilaat

Miikaeli Ühenduse Eelkooli pikapäevaklassi lapsevanemate koosolek (NB! See puudutab ainult 5 päeva nädalas toimuvat pikapäevaklassi!)

Aasta alguse piknik Vene 22 aias

Ühine teatriskäik “Loomade farm” Linnateatri lavaaugus

R 26. august

10.00


12.00

Gümnaasiumi klassijuhatajate, kursusejuhendajate ja erialajuhendajate koosolek, tööplaanide esitamine

Tervisenõukogu, Gümnaasiumi ja Põhikooli individuaalõppe koosolek

E 29. august

12.00

Gümnaasiumi aktus

T 30. august

10.00-14.30

10.00

10.45

11.30

12.30

13.00

13.30

14.00

Klassijuhatajate tööplaanide arutelud:

I – II klass

III – IV klass

V klass

VI klass

VII klass

VIII klass

IX klass

K 31. august

9.15

12.00

15.00

17.00

Consilium

Põhikooli individuaalõppe koosolek (vajadusel)

Studium – uutele õpetajatele toetavast distsipliinist

X klassi lapsevanemate koosolek

N 1. sept.

11.00

12.30

14.00

16.00

II – IV klassi aktus

V – IX klassi aktus

I klasside aktus

Muusikakooli aktus

R 2. sept.

13.00

Programmide juhid


Tegevused dokumentidega