Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium Vastuvõtt gümnaasiumisse GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU KORRALDUS

GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU KORRALDUS

Õpilaste vastuvõtt X klassi 2020/2021 õppeaastaks.

Täname kõiki vastuvõtukatsetel osalenud õpilasi.

Üldkatsete tulemused edastame 12. märtsil igale õpilasele individuaalselt e-kirjaga.

Info katsete ja registreerimise kohta gümnaasiumi õppesekretärilt  gym-sekretar@vhk.ee

 

Toetudes kooli pidaja (Tallinna Haridusamet) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusele seoses viirushaiguse COVID-19 levikuga on erialakatsed ja vestlused edasi lükatud vähemalt kaheks kuuks (alates 10.03) kuni uute asjaolude selgumiseni.

 

Eelinfo teatri-, muusika-, kunsti suunda kandideerijate:

TEATRI ERIALA:

  • I voor üldkatsed edukalt läbinud õpilastele

I vooruks palume ette valmistada:

Motivatsiooni kiri - Miks teater? pikkus 1 lk A4.

Proosapala kestvusega 3 minutit.

Luuletus.

Muusikaline eneseväljendus  (pillimäng või eesti keelne laul)

Tähtis on, et kõik valitud tekstid kannaksid õpilase jaoks olulist mõtet. Tekstid peavad olema peas.

  • II voor

Teatrikatsete info epost: maria@theatrum.ee

 

KINO ERIALA:

  • I voor üldkatsed edukalt läbinud õpilastele

I vooruks palun ette valmistada.

Motivatsiooni kiri - Miks soovin valida filmi ja just VHK kinoklassi? 1 lk A4

Teha 3 fotoseeriat esimeseks vooruks:

„Mina“  fotojutustusena - max 5 fotot (võib esitada ka digitaalselt, aga mitte telefonist vaid suuremalt ekraanilt).  Fotodel peavad olema ka pealkirjad.

„Minu ööpäev” fotoseeria - max 5 fotot (võib esitada ka digitaalselt, aga mitte telefonist vaid suuremalt ekraanilt).  Fotodel peavad olema ka pealkirjad.

„Minu asjad” fotoseeria - max 5 fotot (võib esitada ka digitaalselt, aga mitte telefonist vaid suuremalt ekraanilt) Fotodel peavad olema ka pealkirjad.

Hea oleks esitada ka üks näide oma varasemast loomingust või nn seniste tööde “portfolio"

  • II voor esimese vooru läbinud õpilastele.  Filmi esitlus, vestlus, lavastamine/näitlemine.

Kinokatsed viib läbi Andri Luup, info kerstenson@gmail.com

 

MUUSIKA ERIALA:

  • I voor (kontsert) üldkatsed edukalt läbinud õpilastele

Valmistada ette 2 erineva karakteriga teost kogupikkusega max 10 minutit (suurvormi puhul piisab ühest osast).

Klaverisaatjat meie poolt ei ole, laulda palume ilma võimenduseta.

Muusikakatsete info telefonil 56660166 epost: karin@vhk.ee

  • II voor (teooria) kontserdivooru edukalt läbinud õpilastele toimub ...

 

KUNSTI ERIALA:

  • Kunstivoor üldkatsed edukalt läbinud õpilastele

VHK 9.klassi õpilastele 2. ja 4. märts Vene 28 kunstimajas.

 

Teistest koolidest kandideerivatele õpilastele:

– joonistamine

– maalimine

Kunstikatsed kujutavad endast natüürmordi maalimist kattevärvidega (guašš v. akrüül) ja joonistamises etteantud esemete kujutamist koos oma fantaasiapildiga. Joonistustöö puhul on lubatud kasutada ainult grafiidi(harilikke) pliiatseid.

Kunstikatsele on vaja endal kaasa võtta maalimiseks värvid, pintslid ja A2 formaadis maalimiseks sobiv paber.

Joonistamiseks erinevaid pliiatseid (2B-6B, omal valikul), kustutuskumm ja A3 formaadis joonistuspaber.

Kaasa võtta eelnevalt ettevalmistatud portfoolio oma töödest (vähemalt 10 tööd – 5 joonistust ja 5 maali; Lisaks võib olla visandeid, nn. "kaustikujoonistusi", fotosid tehtud suureformaadilistest töödest, keraamikast vms juba valmis loomingulistest töödest).

Kunstikatsete info telefonil 6996288 ,epost: janu@vhk.ee

 

Info katsete ja registreerimise kohta gümnaasiumi õppesekretärilt  gym-sekretar@vhk.ee

Tegevused dokumentidega