Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Miikaeli Ühendus Nõustamiskeskus

Nõustamiskeskus

Esimesel septembril 2013 algas Miikaeli Ühenduse projekt "Nõustamiskeskuse loomine, et tõsta koolide suutlikkust HEV õpilaste õppesse kaasamiseks“, mida rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

 

Projekti üldinfo

Projekti eesmärgiks on luua Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus, et tõsta koolide suutlikkust hariduslike erivajadustega laste õppesse kaasamiseks. Miikaeli Ühendus on oma tegevuse kestel suutnud luua eksperthinnangute süsteemi, mis lubab kaasata iga õpilast õppetöösse vastavalt tema võimetele, eripäradele, vajadustele. Valdavalt selline võimekus mujal Eestis puudub. Samas erivajadustega laste arv suureneb. Seega on oluline võimaldada kõikidele lastele, kes sellist õppevormi vajavad, sellele ka ligipääs üle Eesti tavakoolide juures. Projekti sihtrühmadeks on partnerkoolide personal (juhtkond, õpetajad, tugipersonal), omavalitsused (Harjumaa, Raplamaa), nõustamiskeskuse edenedes õpilased ning nende pered.

 

Projekti  partnerid:

Vanalinna Hariduskolleegiuim

Tallinna Toomkool

Tallinna Reaalkool

Juuru Gümnaasium

Maarjamaa Haridusselts

 

Rohkem infot projekti ja tegemiste kohta:

Heidi Eskor-Kiviloo,  projektijuht 51 04454

Piret Arro, psühholoog

kaksiklogo.jpg

Tegevused dokumentidega