Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Kasutajad uku MTÜ Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse TÄIEND- ja SÜVAÕPPE KOOL

MTÜ Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse TÄIEND- ja SÜVAÕPPE KOOL

MÜ Arengukeskuse Täiend- ja Süvaõppe kool (TSK) alustas oma tegevust 1.veebruaril 2007. TSK loomise vajadus ilmnes eksperthinnangute vestlustel vanematega. TSK-s soovime sellel õppeaastal toetada õpilasi, kellel on probleeme mõnes õppeaines edasijõudmisega.

  Õppevormiks on grupitund 2-3- liikmelises grupis. Tund toimub 1 kord nädalas kestusega 45

minutit. Minimaalne õppeperiood 1 kuu, maksimaalne 4 kuud. Ühe tunni maksumus õpilasele on

10 eurot.

Registreerimine ja info: Irja Tuus, irja@vhk.ee .

NB! Enne kui otsustate tasulise õppe kasuks, mõelge, kas on kasutatud ära võimalus käia

aineõpetaja juures tasuta kontsultatsioonis.

Tegevused dokumentidega