Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Kasutajad uku

uku

News Item MTÜ Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse TÄIEND- ja SÜVAÕPPE KOOL
MÜ Arengukeskuse Täiend- ja Süvaõppe kool (TSK) alustas oma tegevust 1.veebruaril 2007. TSK loomise vajadus ilmnes eksperthinnangute vestlustel vanematega. TSK-s soovime sellel õppeaastal toetada õpilasi, kellel on probleeme mõnes õppeaines edasijõudmisega.
Tegevused dokumentidega