Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Kasutajad uku

uku

News Item MTÜ Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse TÄIEND- ja SÜVAÕPPE KOOL
MÜ Arengukeskuse Täiend- ja Süvaõppe Kool (TSK) alustas oma tegevust 1. veebruaril 2007. TSK loomise vajadus ilmnes eksperthinnangute vestlustel vanematega. Kool on loodud eesmärgiga pakkuda täiendavat õpet õpilastele, kel mõnes aines on tekkinud mahajäämus või kellel on mõne valdkonna vastu süvendatud huvi.
Tegevused dokumentidega