Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös mitte osalevatele lastele

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös mitte osalevatele lastele

 

Tutvusuuringu lõplikest tulemustest ja õpilase vastuvõtmise otsusest teavitatakse vanemaid hiljemalt 21. veebruaril kooli kodulehe kaudu.

Vastuvõetud õpilaste vanematel tuleb kindlasti koolikoht kinnitada ( pk-sekretar@vhk.ee ) 24.veebruariks!!!

lisainfo: tel. 6996140

Tegevused dokumentidega