Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised Mihklipäeva kokkuvõte

Mihklipäeva kokkuvõte

Head koolikogukonna liikmed!

Mihklipäeval, kooli sünnipäeval, on meil kombeks korraks tagasi vaadata, et rõõmustada selle üle, kui palju on koos jõutud ära teha ja kui tugev on meie koolikogukond.

2016/17. aasta on ka juubelihõnguline, kuna esimesed laste ja noorte huviringid alustasid Muusikamajas tegevust 30 aastat tagasi – 1986. aastal.

Juubelit tähistame pisitasa terve õppeaasta jooksul traditsiooniliste kalendrisündmustega, kulminatsioon aga saabub 2017. aasta vanalinna päevade ajal, mil VHK endiste ja praeguste õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate kontsertide, näituste ja etendustega on plaanis sisustada päris mitu päeva. Kooli hoolekogu algatusel toimub  10. novembril heategevuslik kunstioksjon juubeliürituste toetuseks. Alanud on ka ettevalmistustööd meie kooli sünnikodu ja esindussaali Muusikamaja renoveerimiseks.

Nagu ikka, võime ka seekord kahe mihklipäeva vahelisele ajale tagasi vaadates olla uhked tugeva kogukondliku ja üksteist toetava vaimu üle. Paljud lapsevanemad on leidnud võimaluse aidata oma laste kooli vabatahtliku tööga – lisaks kunstioksjoni toimkonnale käib kevadest saadik koos lapsevanematest arhitekte, sisekujundajaid, muinsuskaitsjaid ja insenere koondav meeskond, kes töötab Kohila mõisa tall-tõllakuuri renoveerimisprojekti valmimise nimel. Oma laste kasvukeskkonna arengusse panustavad energiliselt Püha Miikaeli Kooli ja Kohila Mõisakooli vanemad, ükskõik mis murega võib alati julgelt pöörduda ka VHK lapsevanemate poole.

Sel õppeaastal otsustasid 128 lapse vanemad maksta kõrgemat õppemaksu, mis võimaldas teha õppemaksusoodustusi ja –vabastusi 254 lapsele. Neljale lapsele on makstud stipendiumi. Samuti on hulk inimesi ja asutusi, kes on annetanud õpilaste abistamise fondi, nägemispuudega laste õpingute ja muusikaõpingute toetuseks, erivajadustega laste heaks, huvihariduse toetuseks, raamatukogu täiendamiseks ning Püha Miikaeli Kooli ja Kohila Mõisakooli hoonete remondiks. Traditsiooniliste heategevuslike laatadega kogusime ligi 30 000 eurot Vanalinna Muusikamaja ja koolimajade remondifondi. Koos erinevate kollektiivide projektitoetustega on aasta jooksul Miikaeli Ühenduse erinevate projektide toetuseks kogutud kokku üle 133 000 euro.

Võime uhked olla, et meil on nii palju vanemaid, kes peavad loomulikuks panustada kooliellu vabatahtliku töö või annetusega. Nii kasvatame ka lastes arusaama, et väga palju on võimalik endal ära teha kodanikualgatuse korras, selle asemel, et oodata abi linnalt või riigilt.

Hea meel on, et kristlikud koolid on võitnud lapsevanemate usalduse ning teevad omavahel tihedat ja sõbralikku koostööd, mis eriti kujukalt väljendus teist korda toimunud kevadisel kristlike koolide laulupäeval ja sügisesel palverännakul Toompealt Piritale. Erakooliseaduse muutmisplaanide tõttu tekkis 2015. aasta sügisel eriline kokkukuuluvustunne Eesti erinevate eraalgatuslike kogukonnakoolide vahel, mis leidis vormi lapsevanemaid ja koolitöötajaid ühendavas kodanikuliikumises Avalikult Haridusest. Ühendus plaanib oma tegevust laiendada, kaasates ka munitsipaalkoole, et aktiivselt rääkida kaasa Eesti hariduspoliitika kujundamisel selliseks, et lapsevanematel oleks valikuvõimalus ja iga laps leiaks just talle sobiva kooli.

Meie lapsed jõuavad igapäevase koolitöö kõrval hämmastavalt paljudes valdkondades tegutseda: saavutasid häid tulemusi aineolümpiaadidel (ajaloos, eesti keeles, keemias, füüsikas, matemaatikas, lingvistikas, filosoofias), paistsid silma nii esseede, etteütluste kui haikude kirjutamisel, spordis (korvpall ja sulgpall, teatejooks ja sõudmine, karate ja suusatamine; meie õpilane Elisabeth Egel tegi Eesti sportlaste parima tulemuse Rio paraolümpiamängudel); muusikas (hulk väärikaid kohti rahvusvahelistelt konkurssidelt, Eesti tasemel ära märgitud noored heliloojad, instrumentalistid ja muud muusikud); kunstis, etlemises ja mälumängus. Lisaks kontserdid ja etendused, näitused ja filmiõhtud, jõulusõimede näitus ja jõulumüsteerium, õppekäigud ja õuesõppepäevad, lavakavad ja vabalavad. Juba mitmendat aastat on teistelegi koolidele avatud meie omaloomingukonkurss. Aasta suurim muusikasündmus on traditsiooniliselt emadepäevakontsert Estonia kontserdisaalis, kus seekord osales kokku ligi 500 esinejat, ühel laval olid koos mudilased, õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Äramärgitud ja märgatavate saavutuste ja suursündmuste kõrval ei tohi aga unustada ka seda, et märkamatu saavutus võib seisneda ka igapäevases väikeses eneseületamises õpingutes, töös, suhetes teistega. Kõige tähtsam on, et iga laps tunneks end kodus, koolis ja ühiskonnas väärtuslikuna.

Suur tänu lastele, noortele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, peredele, toetajatele ja annetajatele; aga ka hoolekogu liikmetele, kes on kooli juhtkonnale kõigis ettevõtmistes olnud suureks toeks ja abiks.

Täname ka meie koostööpartnereid:

EELK Jaani kirik, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Kooriühing, Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Vabariik 100 (Igal Lapsel Oma Pill), Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kesäpääskyd RY, Kohila vallavalitsus, Kultuuriministeerium, Maarjamaa 800 koostöökogu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Muinsuskaitseamet, Poola Suursaatkond, Prantsuse Suursaatkond, Pühima Vere Ordu, fond Renovabis, Riigikogu IRL fraktsioon, Rooma-Katoliku Kirik Eestis, Siseministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Lastehaigla, Tallinna Linnavalitsus, AS Tallinna Teed, Theatrum, õde Mary.

Ilusat mihklipäeva soovides

Tiina Veismann

Miikaeli Ühenduse tegevjuht

Tegevused dokumentidega