Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Teenistused Teabeteenistus Arvutikoolitus

Arvutikoolitus

VHK arvutitest on võimalik kasutada koolitusprogramme arvutiõppeks

Koolimajades paiknevatest arvutitest on kättesaadavad uudse tehnoloogia baasil tehtud iseõppimise programmid:


Arvuti kasutamine ja failihaldus


Tekstitöötlus (Openoffice.org baasil)


Tabeltöötlus (Openoffice.org baasil)


Nende kasutamiseks peavad arvutil olema kas kõlarid või kõrvaklapid.

Lihtsaid kõrvaklappe saab ka laenata teabeteenistusest.


Firma  eTraining on loonud unikaalse "rääkivate" arvutiõppeprogrammide sarja, mis toob arvutiklassi koolituse arvutikasutaja töökohale just talle vajalikul hetkel. Õppeprogrammid räägivad ja näitavad kasutajale vajalikud funktsioonid ette. Õppeprogrammid on koostatud 100% vastavuses Arvutikasutaja oskustunnistuse (Computer Driving Licence) nõuetele.

Tegevused dokumentidega