Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Põhikool Eelkool Vastuvõtt MTÜ Miikaeli Ühenduse Püha Miikaeli Kooli Eelkooli

Vastuvõtt MTÜ Miikaeli Ühenduse Püha Miikaeli Kooli Eelkooli

2019-2020 õa

2019-2020 õa avalduste keskkond https://cloud.colleduc.ee/kysitlused/index.php/697444?lang=et

Eelkooli võtame vastu reeglina 6-aastaseid lapsi, kes soovitavalt elavad Tallinnas ( VHK )  ja peavad sügisel 2020 minema I klassi.

Avalduse alusel lisatakse laps eelkooli nimekirja.

Eelkooli läbimine ei kindlusta kohta Vanalinna Hariduskolleegiumis ( vajalik sissekirjutus Tallinas ) ega Püha Miikaeli Kooli ( erakool, sissekirjutus ei pea olema Tallinnas )  I klassis.

Õppetöö toimub kahel päeval nädalas (2,5 tundi korraga). Traditsioonilised ajad on E/K ja T/N 14.00-16.30. Valikusse võib tulla ka teisi ajavariante. Õppetööd ei toimu nädalavahetusel.

Täpne tunniplaan selgub nädal enne eelkooli algust.

2018/2019 õppeaasta eelkooli õppemaks oli 98 eurot kuus. Uue õppeaasta õppemaks kinnitatakse septembri alguses.

Õppetöö kestab 16. septembrist 2019 kuni 16.aprillini 2020

lisainfo: eelkool@miikael.ee

eelkooli infovoldik 

Muusikakooli eelkool on lastele tutvumiseks erinevate ja põnevate pillidega ning ettevalmistuseks muusikakooli sisseastumiseks. Tunnid sisaldavad
 
tutvumist erinevate instrumentidega neid kuulates ja mänguvõimalusi proovides, rütmiõpetust, laululist tegevust, rütmi-, laulu- ja liikumismänge,
 
programmilise muusika kuulamist ning musitseerimist keha- ja rütmipillidel. Muusikakooli eelkooli õppetöö kestab poolest septembrist 2019 aprillini 2020.
 
Õppetöö toimub 1 kord nädalas õhtustel aegade kohe pärast eelkooli tunde. Muusikakooli eelkooli saab registreeruda kuni 10. septembrini.
  
Lisainfo: tanvel@vhk.ee
Tegevused dokumentidega