Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Nigulalaat on lõppenud, elagu järgmine ehk mailaat!

Nigulalaat on lõppenud, elagu järgmine ehk mailaat!

Laadatoimkond on väga tänulik, et nii paljud inimesed leidsid aega laada ettevalmistusteks. Täname kõikide töötubade ja müügilettide ning oksjoni ja õnneloosi eestvedajaid, küpsetajaid, meisterdajaid, kohvikupidajaid! Täname kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja annetajaid, kes leidsid võimaluse laata toetada! Täname kõiki laadalisi, kes leidsid tee VHK ja PMK heategevuslikule laadale! Meie ühise pingutuse tulemusena kogusime lõppenud laadaga Okasroosikese lossi ja teiste koolimajade jaoks 23 928 eurot, sellest 9267 eurot PMK majades ja 14 661 eurot VHK majades.

Kes täna laadale kohale ei jõudnud, aga soovib siiski lossi ja teiste majade kordaseadmist õppetööks toetada, saab teha annetuse MTÜ Miikaeli Ühenduse arveldusarvele EE791010220032807012 (märksõna "nigulalaat").

Eriline tänu ja kummardus laadakorralduse tuumiku moodustanud 10. klasside vanematele aktiivse tegutsemise eest!

Laadatoimkonna nimel
Kati Käpp

Tegevused dokumentidega