Algus
ÕNNITLEME ! Saara Ustaal (5.klass) osales vabariiklikul käsitöökonkursil ja Saarale omistati tiitel NOOR KÄSITÖÖMEISTER.