Algus
Ilon Wiklandi nimelisel illustratsioonikonkursil  pälvis Mari Poom XII klassist III preemia