Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium VHK advendilaat ja jõuluoksjon ning PMK nigulalaat olid edukad

VHK advendilaat ja jõuluoksjon ning PMK nigulalaat olid edukad

Sel aastal kogume raha loodusainete laboriklassi sisustamiseks gümnaasiumis.

Varem sai gümnaasium kasutada osaliselt ka põhikooli laboriklassi, kuid viimastel aastatel ei ole see ristkontaktide tõttu enam mõeldav. Seda enam tunnevad gümnaasiumi õpilased teravat puudust kaasaegsest laboriklassist. Praeguseks on välja ehitatud klassiruum, kus on töökohtadel olemas elektri- ja veevarustus. Toetudes Tallinna reaalkooli kogemusele, kus on parimaid teadmisi ja kogemusi kasutades hiljuti sisustatud labor, mis teenindab piloodina kolme Tallinna kooli, oleme teinud projekti ja küsinud pakkumise laboriklassi sisustuse tellimiseks, kus on rühmatöölauad, õpetaja demonstratsioonilaud tõmbekapiga, kapid ja riiulid õppevahendite hoidmiseks ja töönurk laborandile. Tulevikus saab laborit kasutada ka VHK ja Püha Miikaeli kooli põhikooli õppes. Kogu sisustus maksab 35 000 eurot.

Kahe kooli laatade ja oksjoni tulud kokku koos annetustega on ligi 20 000 eurot. Kuna Hoolekogus on ka vanemad projekti toeks tööle asunud, oleme sisustuse ära tellinud. Kätte peaks selle saama veebruaris.


Soovi korral saab projekti veel toetada: MTÜ Miikaeli Ühendus EE707700771003717302 Annetus, loodusteaduste kabinet

Suur- suurt tänu kõigile annetajatele ning nende ürituste korraldajatele!

Hoiame teid kõiki kabineti valmimisega kursis.

Tegevused dokumentidega